جستجو مقاله, فرصت شغلی و محصول در سایت

در حال بارگذاری

دستگاه های تولید عرقیات و اسانس استیل صنعت

انواع دستگاه های تولید عرقیات بر حسب سیستم های حرارتی:
شرکت استیل صنعت کاشان براساس نوع نیاز های مختلف و ساختاری که مشتریان امکان کاربری از آن را داشته اقدام به طراحی وساخت دستگاه های متنوع و مختلفی کرده که به فراخور موقعیت مکانی، امکانات، و هزینه بر اساس نیاز مشتری ساخته می شود.

 • الف- دستگاه های صنعتی:
 • در این نوع از تجهیزات سیستم تولید گرمایش، بخار می باشد. بخار تولید شده در دیگهای بخار( بویلر) از طریق لوله کشی به مخازن پخت منتقل شده و در کویلهایی از جنس استنلس استیل سطح حرارتی مورد نیاز دیگ را تامین می نماییم.

 • ب- دستگاه های نیمه صنعتی:
 • دستگاه های نیمه صنعتی خود به دو گروه تقسیم میشوند:

  1. دستگاه های حرارت مستقیم: برای سیستم گرمایش این دستگاه کافی است یک مشعل یا اجاق در زیر دیگ پخت قرار گیرد تا با حرارت مستقیم شعله، عمل گرمایش و جوش آمدن دیگ تامین شود. سرعت تبخیر در این دیگها زیاد می باشد وبا ظرفیتهای مختلف ساخته می شود.
  2. دستگاه های حرارت غیر مستقیم: در این سیستم قسمت کف و پایین مخزن پخت به صورت دو جداره ساخته شده و بین دو جداره روغن حرارتی ریخته می شود حرارت مشعل زیر دیگ، باعث جوش آمدن روغن و انتقال غیر مستقیم حرارت به مواد داخل دیگ می شود.سرعت جوش آمدن این نوع دیگ پایین بوده ولی احتمال سوختن گیاه داخل دیگ کمتر است. در استفاده از این نوع سیستم بایستی موارد ایمنی استفاده از روغن داغ رعایت شود.

 • ج- دستگاه های سنتی:
 • این دستگاه ها عمدتا از جنس مس یا آلومینیوم بوده و فاقد کندانسور، پارچ جداکننده اسانس و مخزن ذخیره می باشد وبدلیل حجم پایین دستگاه و کاربری سخت در تولیدات بالا مقرون به صرفه نمی باشد.

  توضیح: این شرکت توان تبدیل دستکاه های صنتی به نیمه صنعتی را داشته و تاکنون کاربری بسیاری از دستگاه های سنتی را با این اقدام آسان نموده است. انواع تجهیزات فوق الذکر در سایز ها و ظرفیت های مختلف از ظرفیت 50 کیلو گیاه تا 1000 کیلو ساخته می شود.

  دستگاه های تولید عرقیات و اسانس مدل صنعتی
  دستگاه های تولید عرقیات و اسانس مدل نیمه صنعتی حرارت مستقیم
  دستگاه های تولید عرقیات و اسانس مدل نیمه صنعتی حرارت غیرمستقیم