جستجو مقاله, فرصت شغلی و محصول در سایت

در حال بارگذاری

فراورده گیاهی(عرقیات, اسانس و عصاره) استیل صنعت

شرکت استیل صنعت کاشان افتخار دارد برای اولین مرتبه خط کامل تولید اسانس دوم گل محمدی را در ایران طراحی و ساخته و تا کنون چندین شرکت را تجهیز نماید.
نمونه های اسانس دوم و فنین اتیل الکل گرفته شده از گل محمدی دارای شاخصه های استاندارد اروپایی بوده و به تایید آزمایشگاه های معتبر رسیده است. این خط در شرکت گل کاران/باریج اسانس کاشان و همچنین گل سرخ هشت گرد مورد بهره برداری کامل قرار گرفته و چندین شرکت دیگر در حال تجهیز می باشد.

خط تولید عرقیات و اسانس
خط تولید اسانس دوم
خط تولید عصاره های گیاهی
خط تولید شربت های گیاهی